REKLAMACJA

Zgodnie z naszymi procedurami reklamacyjnymi uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotu wraz z załączonym formularzem reklamacyjnym lub formularzem zwrotu. Formularz można również wypełnić w formie elektronicznej.

Nie załączenie do przesyłki lub nie wypełnienie online formularza może skutkować dłuższym czasem rozpatrzenia reklamacji. 

Adres do odsyłki to:
KRZYMARK
Marek Krzyżański
ul. Nizinna 22a
93-479 Łódź

Wymagana forma odsyłki: list polecony. 
Przedmioty wrażliwe na uszkodzenia (matryce, wyświetlacze, ekrany dotykowe itp.) prosimy bardzo dokładnie zabezpieczyć i wysłać Paczką48 (Poczta Polska). 
Do pakowania i zabezpieczania przesyłek można użyć kartonów, kopert, folii, w których zostały one wysłane przez nas do Państwa. 

Do przesyłki proszę także załączyć dowód zakupu tj. oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT.
Dokument zakupu jest wysyłany w formie elektronicznej na adres mailowy podany przy zamówieniu. 

Zaraz po otrzymaniu przedmiotu podejmiemy procedurę reklamacyjną i będziemy na bieżąco informowali o jej realizacji. 


1. Klient ma prawo reklamować zakupiony towar w trakcie trwania gwarancji i pod warunkiem, że uszkodzone lub zużyte części zostały objęte gwarancją oraz nie posiadają uszkodzeń mechanicznych. 
2. Przed wysłaniem wadliwego towaru konieczne jest wypełnienie formularza reklamacyjnego i załączenie go do przesyłki.
3. Do przesyłki zwrotnej należy koniecznie załączyć dowód zakupu, tj. oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT. 
4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. 
5. W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy: sklep@krzymark.pl lub pod numerem telefonu 42 273 33 53 w godzinach 9:30-16:30. 
6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (np. podana usterka nie występuje) pobrana zostanie opłata za diagnostykę i ekspertyzę według obowiązującej taryfy serwisu. 
7. Prosimy o odsyłkę listem poleconym. W przypadku delikatnych części lub większych gabarytowo prosimy dokładnie go zabezpieczyć i wysłać Paczką48 (Poczta Polska). Jeżeli zwrot pieniędzy za odsyłkę jest zasadny, zwracana będzie równowartość najtańszej formy wysyłki. 


 

ZWROT TOWARU

Zgodnie z naszymi procedurami reklamacyjnymi uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotu wraz z załączonym formularzem reklamacyjnym lub formularzem zwrotu. Formularz można również wypełnić w formie elektronicznej.

Nie załączenie do przesyłki lub nie wypełnienie online formularza może skutkować dłuższym czasem rozpatrzenia reklamacji. 

Adres do odsyłki to:
KRZYMARK
Marek Krzyżański
ul. Nizinna 22a
93-479 Łódź


Wymagana forma odsyłki: list polecony. 
Przedmioty wrażliwe na uszkodzenia (matryce, wyświetlacze, ekrany dotykowe itp.) prosimy bardzo dokładnie zabezpieczyć i wysłać Paczką48 (Poczta Polska). 
Do pakowania i zabezpieczania przesyłek można użyć kartonów, kopert, folii, w których zostały one wysłane przez nas do Państwa. 

Do przesyłki proszę także załączyć dowód zakupu tj. oryginału paragonu lub kserokopii faktury VAT. 
Dokument zakupu jest wysyłany w formie elektronicznej na adres mailowy podany przy zamówieniu. 

Zaraz po otrzymaniu przedmiotu podejmiemy procedurę reklamacyjną i będziemy na bieżąco informowali o jej realizacji. 

1. Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki 
2. Towar podlegający zwrotowi nie może nosić śladów użytkowania, musi posiadać oryginalne opakowanie. W przypadku wątpliwości, co do użytkowania sprzętu, towar może być poddany dalszej ekspertyzie. 
3. Przed wysłaniem towaru konieczne jest wypełnienie formularza i załączenie go do przesyłki zwrotnej. 
4. Do przesyłki należy koniecznie załączyć dowód zakupu – oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT. 
5. Firma zwraca koszta zakupionego towaru w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwracanego towaru. 
6. Jeśli w formularzu nie będzie informacji o numerze konta bankowego, czas otrzymania zwrotu należności może się znacznie wydłużyć. 
7. W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy: sklep@krzymark.pl lub pod numerem telefonu 42 273 33 53 w godzinach 9:30-16:30. 
8. W przypadku zwrotu towaru koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący (Zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. C-511/08)