Program lojalnościowy - krzymark.pl

3 korzyści dla Klientów Krzymark

Korzystaj ze zniżek i promocji robiąc zakupy w sklepie Krzymark

Program lojalnościowy

O programie lojalnościowym

Z myślą o naszych stałych klientach, stworzyliśmy program lojalnościowy. Chcieliśmy w ten sposób uhonorować wszystkich tych, którzy obdarzyli naszą firmę zaufaniem i są z nami od dawna, oraz tych, którzy dopiero zamierzają do nas dołączyć. Dziękujemy także za cierpliwość i wyrozumiałość. Nasz rozwój nie byłby możliwy bez Was.

Udział w programie umożliwia zbieranie punktów lojalnościowych, które można w dowolnym momencie wymieniać na wartości pieniężne, wyrażone w walucie PLN (polski złoty) i odliczać od aktualnej wartości zakupów.

Program Rabatowy jest bezterminowy i przysługuje tylko Klientom zarejestrowanym i składającym zamówienia poprzez sklep online: krzymark.pl

Suma złożonych zamówień w sklepie krzymark.plWysokość rabatu
od 0 zł do 100000 złKażde wydane 1zł = 5 punktów lojalnościowych

* Rabat nie obejmuje kosztów wysyłki.
** Rabat naliczany jest od kwoty brutto oferowanego produktu.
*** Rabaty z programu łączą się z promocjami na produkty.

Szczegóły programu lojalnościowego znajdują się w regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej krzymark.pl

Jak skorzystać z programu?

Obejrzyj 60 sekundowy filmik:

Lub przeczytaj poniższą instrukcję:

 1. Zarejestruj się lub zaloguj w naszym sklepie internetowym krzymark.pl.
 2. Dodaj do koszyka produkty, które chcesz kupić.
 3. Zrealizuj zamówienie oraz dokonaj płatności.
 4. Punkty lojalnościowe zostaną naliczane automatycznie, po okresie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania lub odebrania towaru i pojawiają się na Twoim koncie.
 5. Po 14 dniach od ostatniego zakupu w celu przeliczenia punktów na kupon uprawniający do zniżki, należy przejść do panelu klienta i wybrać opcję „Moje konto nagród”, następnie należy wybrać „Zamień moje punkty na kupon o wartości xx”.
 6. Przy kolejnym zakupie w podsumowaniu zakupów odszukaj pole kupony, a następnie kliknij wyświetlony pod nimi kod i zatwierdź przyciskiem TAK.
 7. Na liście towarów w podsumowaniu pojawi się pozycja z rabatem.
* szczegółowy opis znajdziesz w zakładce szczegóły uczestnictwa w programie
Szczegóły uczestnictwa w programie lojalnościowym
 1. Uczestnictwo w programie lojalnościowym włączane jest automatycznie, po zarejestrowaniu się na stronie sklepu internetowego krzymark.pl Udział w programie umożliwia zbieranie punktów lojalnościowych, które można w dowolnym momencie wymieniać na wartości pieniężne, wyrażone w walucie PLN (polski złoty) i odliczać od aktualnej wartości zakupów.
 2. Punkty lojalnościowe naliczane są automatycznie, po okresie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania lub odebrania towaru.
 3. Klient ma prawo wykorzystać zebrane punkty, podczas realizacji zamówienia, przy dowolnie wybranym kolejnym zakupie. W celu przeliczenia punktów na kupon uprawniający do zniżki, należy przejść do panelu klienta i wybrać opcję zatytułowaną „Moje konto nagród”, następnie należy kliknąć przycisk zatytułowany „Zamień moje punkty na kupon o wartości xx”.
 4. W celu wykorzystania kuponu rabatowego o określonej wartości, należy na początku realizacji zamówienia w „Podsumowaniu zakupów” wpisać lub kliknąć przyciskiem myszy wyświetlony w lewym dolnym rogu kod lub przepisać go do pola kupony i zatwierdzić przyciskiem TAK.
 5. Wygenerowane kody programu lojalnościowego, można łączyć ze sobą oraz z innymi promocjami dostępnymi w sklepie internetowym krzymark.pl.
 6. Uczestnik może sprawdzić aktualny stan dostępnych rabatów w panelu klienta po wejściu w zakładkę „moje konto nagród”.
 7. Sklep automatycznie zlicza aktualną wartość brutto produktów w koszyku i odejmuje kwotę wygenerowanego bonu z programu lojalnościowego. Dokonując zakupów i wykorzystując bon rabatowy, program nalicza kolejne punkty, które w późniejszym okresie mogą zostać zamienione na nowe bony lojalnościowe.
 8. Za każde wydane 1zł podczas zakupów w naszym sklepie internetowym krzymark.pl uczestnik otrzymuje 5 punktów z programu lojalnościowego.
 9. Punkty za zakupy są ważne przez okres 365 dni od momentu dodania ich do konta.
 10. Kod Rabatowy ważny jest przez 365 dni od momentu wygenerowania go z dostępnych punktów lojalnościowych w sklepie internetowym krzymark.pl. W przypadku, gdy wygenerowany kod rabatowy nie zostanie wykorzystany w terminie 365 dni przepada.
 11. Jeśli transakcja zostanie anulowana, a Rabaty zostały już wykorzystane, wówczas nie mogą zostać przywrócone. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. Uczestnik każdorazowo otrzyma szczegóły w wiadomości e-mail.
 12. W przypadku anulowania zamówienia, przyznane punkty lojalnościowe za zrealizowany zakup zostaną również anulowane.
 13. Jeżeli bon nie zostanie w pełni wykorzystany podczas realizacji zamówienia, ze względu na fakt, że suma zakupów jest niższa niż wartość bonów, to niewykorzystana wartość bonu przepada.
 14. W przypadku, w którym Uczestnik odstąpi od umowy z Organizatorem, wypowie ją lub uchyli się od skutków prawnych oświadczenia woli, Organizator, po poinformowaniu i wyrażeniu zgody przez Uczestnika, może usunąć Rabaty przyznane Uczestnikowi w związku z daną transakcją.
 15. Wszelkie dane dotyczące konkretnego Programu uszczegóławiające zapisy Regulaminu znajdują się na łamach Sklepu.
Regulamin programu lojalnościowego

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie znajdują się zwroty pisane z wielkiej litery należy rozumieć je w następujący sposób:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Programu lojalnościowego organizowanego przez administratora Portalu.

 2. Organizator – https://krzymark.pl administrowany jest przez:  Krzymark Marek Krzyżański, Poręby 7b 98-220 Zduńska Wola, NIP: 829-164-93-17, REGON: 100589596.

 3. Profil Uczestnika - Zbiór informacji dotyczących świadczonych usług na rzecz Uczestnika w https://krzymark.pl  wraz z informacjami dotyczącymi programu.

 4. Program – program lojalnościowy prowadzony przez Organizatora z partnerem, na podstawie którego zarejestrowany w Sklepie https://krzymark.pl Uczestnik może uzyskać określone zniżki na produkty i/lub produkty lub usługi.

 5. Rabat – obniżki cen przypisywane do konta Uczestnika w Sklepie, uzyskiwane w zamian za zakup produktów na łamach https://krzymark.pl  .

 6. Uczestnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług Serwisu. Uczestnikiem może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za uprzednia zgodą opiekuna prawnego.

 7. Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem https://krzymark.pl  .

 8. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Uczestnik/Partnera polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Serwisu.

§ 2 Postanowienia ogólne

Program Lojalnościowy jest organizowany i zarządzany przez firmę Krzymark Marek Krzyżański, Poręby 7b, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 829-164-93-17, REGON: 100589596.

Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Świadczenie usług przez Organizatora nie wiąże się z dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się wykorzystania Sklepu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 3 Prawa i obowiązki uczestników

 1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, uzyskała zgodę opiekuna prawnego i jest zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu.

 2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu korzystania ze Sklepu oraz regulaminu dotyczącego Programu.

 3. Informacje dotyczące Programu, Uczestnik może otrzymać na adres e-mail podany podczas rejestracji w Sklepie i/lub jeśli zamówił usługę Newsletter.

 4. Techniczne warunki korzystania z Programu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Uczestnika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.

 5. W celu prawidłowego korzystania z Programu wymagane jest:

  1. połączenie z siecią Internet;

  2. przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera zaktualizowana do najnowszej wersji;

  3. adres e-mail;

  4. profil Uczestnika w Sklepie.

 6. Uczestnik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

 7. Uczestnik nie może przekazywać danych dostępowych do profilu w sklepie osobom trzecim.

 8. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail sklepu.

§ 4 Prawa i obowiązki organizatora

 1. Organizator troszczy się o należyte działanie Sklepu oraz Programu o każdej porze.

 2. Organizator określa na stronie Sklepu sposób uzyskania Rabatów wynikających z uczestnictwa w programie lojalnościowym.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania uczestnictwa w Programie przez Partnera w przypadku:

  • złamania zasad regulaminu;

  • podejmowania działań na szkodę innego Uczestnika, Sklepu;

  • podawania nieprawdziwych danych;

 4. Organizator zobowiązuje się zrealizować świadczenia wobec Uczestników wynikające z ich udziału w Programie lojalnościowym. W przypadku, gdy Organizator nie może wywiązać się z tego zobowiązania powinien bezzwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Uczestnika (na podany przez niego adres e-mail.)

 5. Organizator nie odpowiada za bezprawne działania Uczestnika, jeżeli nie posiada świadomości faktów i okoliczności.

 6. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Programu Uczestników, Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do zaprzestania tych działań.

§ 5 Szczegóły uczestnictwa w programie lojalnościowym

 1. Uczestnictwo w programie lojalnościowym włączane jest automatycznie, po zarejestrowaniu się na stronie Sklepu internetowego krzymark.pl. Udział w programie umożliwia zbieranie punktów lojalnościowych, które można wymieniać na wartości pieniężne, wyrażone w walucie PLN (polski złoty) i odliczać od wartości zakupów. Wymiana punktów na kod rabatowy oraz realizacja kodu rabatowego oznacza akceptację regulaminu.

 2. Punkty lojalnościowe naliczane są automatycznie, po okresie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania lub odebrania towaru.

 3. Klient ma prawo wykorzystać zebrane punkty, podczas realizacji zamówienia, przy dowolnie wybranym kolejnym zakupie. W celu przeliczenia punktów na kupon uprawniający do zniżki, należy przejść do panelu klienta i wybrać opcję zatytułowaną „Moje konto nagród”, następnie należy kliknąć przycisk zatytułowany „Zamień moje punkty na kupon o wartości xx”.

 4. W celu wykorzystania kuponu rabatowego o określonej wartości, należy na początku realizacji zamówienia w „Podsumowaniu zakupów” wpisać lub kliknąć przyciskiem myszy wyświetlony w lewym dolnym rogu kod lub przepisać go do pola kupony i zatwierdzić przyciskiem TAK.

 5. Wygenerowane kody programu lojalnościowego, można łączyć ze sobą oraz z innymi promocjami dostępnymi w Sklepie internetowym krzymark.pl

 6. Uczestnik może sprawdzić aktualny stan dostępnych rabatów w panelu klienta po wejściu w zakładkę „moje konto nagród”

 7. Sklep automatycznie zlicza aktualną wartość produktów brutto w koszyku i odejmuje wartość wygenerowanego bonu z programu lojalnościowego. Dokonując zakupów i wykorzystując bon rabatowy, program nalicza kolejne punkty, które w późniejszym okresie mogą zostać zamienione na nowe bony lojalnościowe.

 8. Za każde wydane 1zł podczas zakupów w naszym sklepie internetowym krzymark.pl uczestnik otrzymuje 5 punktów z programu lojalnościowego.

 9. Punkty za zakupy są ważne przez okres 365 dni od momentu dodania ich do konta.

 10. Kod Rabatowy ważny jest przez 365 dni od momentu wygenerowania go z dostępnych punktów lojalnościowych w sklepie internetowym krzymark.pl. W przypadku, gdy wygenerowany kod rabatowy nie zostanie wykorzystany w terminie 365 dni przepada.

 11. Jeśli transakcja zostanie anulowana, a Rabaty zostały już wykorzystane, wówczas nie mogą zostać przywrócone. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. Uczestnik każdorazowo otrzyma szczegóły w wiadomości e-mail.

 12. W przypadku anulowania zamówienia, przyznane punkty lojalnościowe za zrealizowany zakup zostaną również anulowane.

 13. Jeżeli bon nie zostanie w pełni wykorzystany podczas realizacji zamówienia, ze względu na fakt, że suma zakupów jest niższa niż wartość bonów, to niewykorzystana wartość bonu przepada.

 14. W przypadku, w którym Uczestnik odstąpi od umowy z Organizatorem, wypowie ją lub uchyli się od skutków prawnych oświadczenia woli, Organizator, po poinformowaniu i wyrażeniu zgody przez Uczestnika, może usunąć Rabaty przyznane Uczestnikowi w związku z daną transakcją.

 15. Wszelkie dane dotyczące konkretnego Programu uszczegóławiające zapisy Regulaminu znajdują się na łamach Sklepu.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne związane z naliczaniem rabatów/ punktów lojalnościowych

 1. Zastrzeżenia dotyczące nieprawidłowości naliczenia Rabatów mogą zostać przekazane w formie pisemnej na główny adres email Sklepu.

 2. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu programu, wypełniając formularz reklamacyjny dostępny na stronie https://krzymark.pl lub jakiejkolwiek innej dogodnej dla siebie formie:

  • dane umożliwiające kontakt;

  • rodzaj usługi, której dotyczy;

  • opis błędu funkcjonowania;

  • opis reklamacji;

  • propozycja rozwiązania problemu;

 3. Organizator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. Reklamacje dotyczącą dodania punktów do konta, można zgłaszać do maksymalnie 30 dni od momentu przyznania punktów.

 4. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Uczestnika.

 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika adres e-mail.

 6. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

§ 7 Ustanie uczestnictwa w Programie

 1. Z uczestnictwa w Programie Uczestnik może zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje w terminie 7 dni roboczych. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy powiadomienie e-mail na główny adres Sklepu z adresu zarejestrowanego w systemie.

 2. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie. Za ważne powody o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: uporczywe działanie na niekorzyść Sklepu lub innego rodzaju naruszenie Warunków Uczestnictwa. Wypowiedzenie wymaga poinformowania Uczestnika o tej decyzji na adres e-mail zarejestrowany w Sklepie. Jeśli użytkownik w ciągu 7 dni nie odwoła się od tej decyzji uznaje się, że zgadza się z decyzją Organizatora.

 3. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty zebranych Punktów.

§ 8 Zakończenie Programu

 1. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. O takiej decyzji uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Programu.

 2. Gdy Program zostanie zakończony, Uczestnik może wymienić swoje Punkty na zniżki w Sklepie, w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

 § 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie https://krzymark.pl 

 2. Organizator dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa) po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Uczestników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 3. Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie. Wszelkie powstałe spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności firmy Krzymark.Najczęściej zadawane pytania
Czy rabat będzie widoczny na fakturze?

Odp. Tak, będzie wyodrębniony w opisie faktury.

Czy mogę wykorzystać ten rabat podczas każdego zakupu?

Odp. Tak, po przeliczeniu punktów na kod rabatowy można użyć go przy realizacji dowolnego zakupu. Jednocześnie można wykorzystać kilka kodów rabatowych.

Zadzwoń
Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń
+48 42 273 33 53
(opłata według cennika operatora)
Napisz
Zadaj pytanie, zgłoś sugestię wysyłając
email na adres:
sklep@krzymark.pl
Rozdajemy ciasteczka każdemu kto odwiedzi naszą stronę! Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij Więcej informacji