Program poleceń i polubień - krzymark.pl

3 korzyści dla Klientów Krzymark

Korzystaj ze zniżek i promocji robiąc zakupy w sklepie Krzymark

Program poleceń i polubień

O Programie "Polecenia"

Z myślą o naszych stałych klientach stworzyliśmy „Program Polecenia”.
Chcielibyśmy w ten sposób zachęcić wszystkich tych, którzy obdarzyli naszą firmę zaufaniem i są z nami od dawna, do zapraszania swoich przyjaciół, aby do nas dołączyli.

Jak skorzystać z Programu Poleceń?

Obejrzyj 60 sekundowy filmik:

Lub przeczytaj poniższą instrukcję:

 1. Zarejestruj się w naszym sklepie internetowym pod adresem https://krzymark.pl.
 2. W zakładce „Moje konto” wybierz „Program Polecenia”.
 3. 3. Poleć swoim przyjaciołom sklep krzymark.pl przez:
  - media społecznościowe
  - unikatowy LINK
  - daj swój e-mail lub kod polecający i zadbaj, aby przyjaciel podczas rejestracji wpisał go w odpowiednie pole podczas rejestracji
* szczegółowy opis znajdziesz w zakładce szczegóły uczestnictwa w programie
Szczegóły uczestnictwa w programie poleceń
 1. Uczestnictwo w programie lojalnościowym włączane jest automatycznie, po zarejestrowaniu się na stronie sklepu internetowego krzymark.pl. Udział w programie umożliwia zapraszanie przyjaciół do zakupów w sklepie krzymark.pl, a przez to zbieranie punktów lojalnościowych, które można w dowolnym momencie wymieniać na wartości pieniężne, wyrażone w walucie PLN (polski złoty) i odliczać od aktualnej wartości zakupów.
 2. Punkty lojalnościowe naliczane są automatycznie, po pierwszym zakupie przyjaciela za minimum 5 zł.
 3. Aby zaprosić przyjaciół należy, zalogować się na swojego konto w sklepie krzymark.pl następnie przejść w zakładkę „Program Polecenia” i wybrać sposób polecenia:
  -media społecznościowe
  -unikatowy LINK
  -daj swój e-mail lub kod polecający i zadbaj, aby przyjaciel podczas rejestracji wpisał go w odpowiednie pole podczas rejestracji.
 4. Polecający ma prawo wykorzystać zebrane punkty, podczas realizacji zamówienia, przy dowolnie wybranym kolejnym zakupie. W celu przeliczenia punktów na kupon uprawniający do zniżki, należy przejść do panelu klienta i wybrać opcję zatytułowaną „Moje konto nagród”, następnie należy kliknąć przycisk zatytułowany „Zamień moje punkty na kupon o wartości xx”.
 5. W celu wykorzystania kuponu rabatowego o określonej wartości, należy na początku realizacji zamówienia w „Podsumowaniu zakupów” wpisać lub kliknąć przyciskiem myszy wyświetlony w lewym dolnym rogu kod lub przepisać go do pola kupony i zatwierdzić przyciskiem TAK.
 6. Wygenerowane kody można łączyć ze sobą oraz z innymi promocjami dostępnymi w sklepie internetowym krzymark.pl.
 7. Uczestnik może sprawdzić aktualny stan dostępnych rabatów w panelu klienta po wejściu w zakładkę „moje konto nagród”.
 8. Sklep automatycznie zlicza aktualną wartość brutto produktów w koszyku i odejmuje kwotę wygenerowanego bonu z programu lojalnościowego. Dokonując zakupów i wykorzystując bon rabatowy, program nalicza kolejne punkty, które w późniejszym okresie mogą zostać zamienione na nowe bony lojalnościowe.
 9. Kod Rabatowy ważny jest przez 365 dni od momentu wygenerowania go z dostępnych punktów lojalnościowych w sklepie internetowym krzymark.pl. W przypadku, gdy wygenerowany kod rabatowy nie zostanie wykorzystany w terminie 365 dni przepada.
 10. Jeśli transakcja zostanie anulowana, a Rabaty zostały już wykorzystane, wówczas nie mogą zostać przywrócone. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. Uczestnik każdorazowo otrzyma szczegóły w wiadomości e-mail.
 11. W przypadku anulowania zamówienia, przyznane punkty lojalnościowe za zrealizowany zakup zostaną również anulowane.
 12. Jeżeli bon nie zostanie w pełni wykorzystany podczas realizacji zamówienia, ze względu na fakt, że suma zakupów jest niższa niż wartość bonów, to niewykorzystana wartość bonu przepada.
 13. W przypadku, w którym Uczestnik odstąpi od umowy z Organizatorem, wypowie ją lub uchyli się od skutków prawnych oświadczenia woli, Organizator, po poinformowaniu i wyrażeniu zgody przez Uczestnika, może usunąć Rabaty przyznane Uczestnikowi w związku z daną transakcją.
 14. Wszelkie dane dotyczące konkretnego Programu uszczegóławiające zapisy Regulaminu znajdują się na łamach Sklepu.
Regulamin „Program Polecenia”

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie znajdują się zwroty pisane z wielkiej litery należy rozumieć je w następujący sposób:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin „Programu Polecenia” organizowanego przez administratora Portalu.

 2. Organizator – https://krzymark.pl administrowany jest przez:  Krzymark Marek Krzyżański, Poręby 7b, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 829-164-93-17, REGON: 100589596.

 3. Profil Uczestnika - zbiór informacji dotyczących świadczonych usług na rzecz Uczestnika w https://krzymark.pl  wraz z informacjami dotyczącymi programu.

 4. Program – „Program Polecenia” prowadzony przez Organizatora z Uczestnikiem na podstawie, którego zarejestrowany w sklepie https://krzymark.pl Uczestnik może uzyskać określone zniżki na produkty i/lub produkty lub usługi.

 5. Uczestnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług serwisu internetowego pod adresem https://krzymark.pl. Prowadząca serwis napraw sprzętu elektronicznego.

 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem https://krzymark.pl  .

 7. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Uczestnik/Partnera polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Serwisu.

§ 2 Postanowienia ogólne

Program Polecenia” jest organizowany i zarządzany przez Krzymark Marek Krzyżański, Poręby 7b 98-220 Zduńska Wola, NIP: 829-164-93-17, REGON: 100589596.

Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Świadczenie usług przez Organizatora nie wiąże się z dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się wykorzystania Sklepu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 3 Prawa i obowiązki uczestników

 1. Uczestnikiem Programu „Program Poleceniamoże być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, jest zarejestrowanym użytkownikiem sklepu oraz prowadzi serwis napraw sprzętu elektronicznego.

 2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu korzystania ze Sklepu oraz regulaminu dotyczącego Programu.

 3. Informacje dotyczące Programu, Uczestnik może otrzymać na adres e-mail podany podczas rejestracji w Sklepie i/lub jeśli zamówił usługę Newsletter.

 4. Techniczne warunki korzystania z Programu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Uczestnika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.

 5. W celu prawidłowego korzystania z Programu wymagane jest:

  • połączenie z siecią Internet;

  • przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera zaktualizowana do najnowszej wersji

  • adres e-mail;

  • profil Uczestnika w Sklepie

 6. Uczestnik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

 7. Uczestnik nie może przekazywać danych dostępowych do profilu w sklepie osobom trzecim.

 8. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sklepu.

§ 4 Prawa i obowiązki organizatora

 1. Organizator troszczy się o należyte działanie Sklepu oraz Programu o każdej porze.

 2. Organizator określa na stronie Sklepu sposób dodania partnera do programu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania uczestnictwa w Programie przez Partnera w przypadku:

  • złamania zasad regulaminu;

  • podejmowania działań na szkodę innego Uczestnika, Sklepu;

  • podawania nieprawdziwych danych;

 4. Organizator zobowiązuje się zrealizować świadczenia wobec Uczestników wynikające z ich udziału w Programie. W przypadku, gdy Organizator nie może wywiązać się z tego zobowiązania powinien bezzwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Uczestnika (na podany przez niego adres e-mail.)

 5. Organizator nie odpowiada za bezprawne działania Uczestnika, jeżeli nie posiada świadomości faktów i okoliczności.

 6. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Uczestników w ramach Programu, Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do zaprzestania tych działań.

§ 5 Szczegóły uczestnictwa w programie poleceń

 1. Uczestnictwo w programie lojalnościowym włączane jest automatycznie, po zarejestrowaniu się na stronie sklepu internetowego krzymark.pl. Udział w programie umożliwia zapraszanie przyjaciół do zakupów w sklepie krzymark.pl, a przez to zbieranie punktów lojalnościowych, które można w dowolnym momencie wymieniać na wartości pieniężne, wyrażone w walucie PLN (polski złoty) i odliczać od aktualnej wartości zakupów.

 2. Punkty lojalnościowe naliczane są automatycznie, po pierwszym zakupie przyjaciela za minimum 5 zł.

 3. Aby zaprosić przyjaciół należy, zalogować się na swojego konto w sklepie krzymark.pl następnie przejść w zakładkę „Program Polecenia” i wybrać sposób polecenia:

 • media społecznościowe

 • unikatowy LINK

 • daj swój e-mail lub kod polecający i zadbaj, aby przyjaciel podczas rejestracji wpisał go w odpowiednie pole podczas rejestracji

 1. Polecający ma prawo wykorzystać zebrane punkty, podczas realizacji zamówienia, przy dowolnie wybranym kolejnym zakupie. W celu przeliczenia punktów na kupon uprawniający do zniżki, należy przejść do panelu klienta i wybrać opcję zatytułowaną „Moje konto nagród”, następnie należy kliknąć przycisk zatytułowany „Zamień moje punkty na kupon o wartości xx”.

 2. W celu wykorzystania kuponu rabatowego o określonej wartości, należy na początku realizacji zamówienia w „Podsumowaniu zakupów” wpisać lub kliknąć przyciskiem myszy wyświetlony w lewym dolnym rogu kod lub przepisać go do pola kupony i zatwierdzić przyciskiem TAK.

 3. Wygenerowane kody można łączyć ze sobą oraz z innymi promocjami dostępnymi w sklepie internetowym krzymark.pl

 4. Uczestnik może sprawdzić aktualny stan dostępnych rabatów w panelu klienta po wejściu w zakładkę „moje konto nagród”

 5. Sklep automatycznie zlicza aktualną wartość brutto produktów w koszyku i odejmuje kwotę wygenerowanego bonu z programu lojalnościowego. Dokonując zakupów i wykorzystując bon rabatowy, program nalicza kolejne punkty, które w późniejszym okresie mogą zostać zamienione na nowe bony lojalnościowe.

 6. Kod Rabatowy ważny jest przez 365 dni od momentu wygenerowania go z dostępnych punktów lojalnościowych w sklepie internetowym krzymark.pl. W przypadku, gdy wygenerowany kod rabatowy nie zostanie wykorzystany w terminie 365 dni przepada.

 7. Jeśli transakcja zostanie anulowana, a Rabaty zostały już wykorzystane, wówczas nie mogą zostać przywrócone. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. Uczestnik każdorazowo otrzyma szczegóły w wiadomości e-mail.

 8. W przypadku anulowania zamówienia, przyznane punkty lojalnościowe za zrealizowany zakup zostaną również anulowane.

 9. Jeżeli bon nie zostanie w pełni wykorzystany podczas realizacji zamówienia, ze względu na fakt, że suma zakupów jest niższa niż wartość bonów, to niewykorzystana wartość bonu przepada.

 10. W przypadku, w którym Uczestnik odstąpi od umowy z Organizatorem, wypowie ją lub uchyli się od skutków prawnych oświadczenia woli, Organizator, po poinformowaniu i wyrażeniu zgody przez Uczestnika, może usunąć Rabaty przyznane Uczestnikowi w związku z daną transakcją.

 11. Wszelkie dane dotyczące konkretnego Programu uszczegóławiające zapisy Regulaminu znajdują się na łamach Sklepu.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu programu, wypełniając formularz reklamacyjny dostępny na stronie https://krzymark.pl lub jakiejkolwiek innej dogodnej dla siebie formie:

  • dane umożliwiające kontakt;

  • rodzaj usługi, której dotyczy;

  • opis błędu funkcjonowania;

  • opis reklamacji;

  • propozycja rozwiązania problemu;

 2. Organizator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Uczestnika.

 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany podczas rejestracji przez Uczestnika adres e-mail.

 5. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

§ 7 Ustanie uczestnictwa w Programie

 1. Z uczestnictwa w Programie Uczestnik może zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje w terminie 7 dni roboczych. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy powiadomienie e-mail na główny adres Sklepu z adresu zarejestrowanego w systemie.

 2. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: uporczywe działanie na niekorzyść Sklepu lub innego rodzaju naruszenie Warunków Uczestnictwa. Wypowiedzenie wymaga poinformowania Uczestnika o tej decyzji na adres e-mail zarejestrowany w Sklepie. Jeśli użytkownik w ciągu 7 dni nie odwoła się od tej decyzji uznaje się, że zgadza się z decyzją Organizatora.

 3. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do usunięcia wizytówki.

§ 8 Zakończenie Programu

 1. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. O takiej decyzji uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu drogą mailową poprzez wysłanie wiadomości na adres zarejestrowany w sklepie. Dodatkowo informacja ta będzie zamieszczona na stronie internetowej https://krzymark.pl.

 § 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie https://krzymark.pl. 

 2. Organizator dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa) po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Uczestników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Uczestników  korzystających ze sklepu https://krzymark.pl, przed dniem wejścia w życie zmian.

 4. Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie. Wszelkie powstałe spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności firmy Krzymark.

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania
Czy rabat będzie widoczny na fakturze?

Odp. Tak, będzie wyodrębniony w opisie faktury.

2. Czy mogę wykorzystać punkty za polecenie podczas dowolnego zakupu?

Odp. Tak, po przeliczeniu punktów na kod rabatowy można użyć go przy realizacji dowolnego zakupu. Jednocześnie można wykorzystać kilka kodów rabatowych.

Zadzwoń
Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń
+48 42 273 33 53
(opłata według cennika operatora)
Napisz
Zadaj pytanie, zgłoś sugestię wysyłając
email na adres:
sklep@krzymark.pl
Rozdajemy ciasteczka każdemu kto odwiedzi naszą stronę! Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij Więcej informacji