Pulsoksymetr napalcowy to urządzenie służące do badania poziomu natlenienia hemoglobiny. Inaczej mówiąc pulsoksymetr sprawdza natlenienie krwi w ludzkim organizmie. Pulsoksymetr stał się szczególnie przydatny w czasie pandemii wirusa COVID-19. Ponieważ dzięki niemu – nawet z domu – można łatwo monitorować stan zdrowia pacjenta. W tym artykule wyjaśnimy, jak czytać wyniki z pulsoksymetru oraz jakie wartości można uznać prawidłowe.

Na wyświetlaczu pulsoksymetru zasadniczo najważniejsze są dwie informacje: %SpO oraz PRbpm. Pierwsza z nich (%SpO₂) podaje wartość saturacji wyrażonej w procentach. Druga natomiast (PRbpm) wyraża liczbę uderzeń serca na minutę, czyli po prostu tętno. W zależności od marki i modelu pulsoksymetru mogą pojawić się jeszcze takie dodatkowe dane jak: wykres i fala tętna, wskaźnik zmienności tętna (podawany w procentach) oraz poziom naładowania baterii.

Warto pamiętać, że podczas badania saturacji pulsoksymetrem należy umieścić urządzenie w odpowiednim miejscu na ciele. Zapewni to najbardziej miarodajne i wiarygodne wyniki.

Pulsoksymetr u dorosłych najlepiej umieścić na:

  • końcach palców u ręki lub stopy,
  • małżowinie usznej,
  • skrzydełku nosa.

Pulsoksymetr u noworodków najlepiej umieścić na:

  • stopie,
  • nadgarstku.
Dłoń z pulsoksymetrem na palcu

Pulsoksymetr – jaki wynik prawidłowy?

Jaka powinna być saturacja? Prawidłowa saturacja, czyli poziom nasycenia krwi tlenem, powinna wynosić minimum 95%, ale nie więcej niż 99%. To optymalne normy dla osób zdrowych. Jeżeli saturacja krwi wynosi poniżej 94%, świadczy to o niedotlenieniu organizmu. W konsekwencji niedotlenienie może prowadzić do trwałych i nieodwracalnych uszkodzeń mózgu oraz innych organów. Gdy saturacja wynosi mniej niż 70% kwalifikuje się to jako stan zagrażający życiu.

Trzeba mieć na uwadze jednak, że w zależności od wysokości nad poziomem morza, na której dokonuje się pomiaru pulsoksymetrem, odczytywane wyniki mogą się różnić. Wpływ na prawidłowy wynik mają również:

  • sztuczne paznokcie,
  • zimne dłonie lub stopy,
  • ruch w trakcie pomiaru.

Podsumowanie

Pulsoksymetry są używane nie tylko w szpitalach czy karetkach, ale także w ramach domowej opieki medycznej. To niezwykle ważne, żeby odpowiednio wcześniej wykryć zabójczą hipoksemię, czyli niedotlenienie organizmu. To właśnie z tego względu trzeba wiedzieć jak czytać wyniki badania pulsoksymetrem. Umiejętność prawidłowego odczytywania i interpretowania wyników z pulsoksymetru pozwoli w porę zareagować. Jeśli widzisz na pulsoksymetrze, że Twoja saturacja lub saturacja kogoś innego spadła poniżej 95%, koniecznie skonsultuj to z lekarzem.
Korzystasz z pulsoksymetru? Jak często badasz saturację?